Nedskæringer og følgeudgifter

Til redaktionen

Nedskæringer og følgeudgifter

Hvilke kommunale merudgifter kommer som konsekvens af de foreslåede ”besparelser” i Århus Kommune?

Nedskæringskatalogerne er næsten kemisk renset for beregninger over ”afledte udgifter”. I høringssvarene fra De Sociale Forbrugerråd har vi fokuseret på skadevirkninger af de enkelte nedskæringer. Vi har ved et enkelt forslag påpeget sandsynligheden for, at en del hjerneskadede vil få stoppet rehabiliteringen, hvis Neurohuset lukkes – med et antal førtidspensioneringer til følge, i stedet for genvundet arbejdsevne.

Men det er et generelt problem, at nedskæringskatalogerne ikke indeholder skøn over afledte udgifter på andre konti, hvis man sparer på én konto.

JPÅ har en artikel om nedskæring på aflastning til familie med handicappet barn. Hvis ganske få familier opgiver at klare det handicappede barn i hjemmet, fordi aflastning bliver beskåret, ja så vokser udgifterne til døgninstitution – men det er jo en anden konto!

Hvis fire hjerneskadede årligt bliver pensioneret i stedet for at blive rehabiliteret som følge af, at man sparer Neurohuset væk (1,1 mio.) – ja, så vil man blot efter to år være oppe på en merudgift til pension, som fuldt ud har ædt driftsbesparelsen væk. Og merudgiften vil så i øvrigt vokse år for år. Men – det er jo en anden konto.

Nedskæring på døgnophold til alkoholafvænning (0,7 mio.) vil sandsynligvis give flere frafald fra afvænning – det står i kataloget. Der står ikke, hvor meget det vil koste kommunen ekstra i sygedagpenge/kontanthjælp eller i manglende skatteindtægt.

En fast Kontaktpersoner til børn og unge er en hjælp til ”at fastholde skolegang, komme ud af kriminalitet eller misbrug, opbygning af sunde relationer til familie eller omgangskreds”. Her vil man skære med 3 mio. kr. ved at ”styre og opfølge bedre”. Her skriver man i forslaget, at det besparelsen ”forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af afdelingens budgetmål”. Næh, ikke på budgetmålet – men hvad med udgifter på andre konti: kriminalitet, misbrug, tabt skolegang?

Tre gange har tre socialrådmænd påpeget, at antallet af bo-tilbud til handicappede og sindslidende halter langt bag efter behovet, ikke mindst fordi handicappede lever længere. Tre gange har byrådet besluttet ikke at afskaffe ventelisterne. Som plaster på det sår har man så øget omfanget af bostøtte. Nu skærer man så ned på bostøtten. Det vil kunne ses i gadebilledet.

Når landets næststørste kommune arbejde så kortsigtet, at man ”kun” kigger på udgifterne på enkelt-konti i det enkelte år, men undlader at kigge på sammenhænge, så er der en stor risiko for, at vi havner i en dødsspiral af nedskæringer og følgeskader og følgeudgifter og deraf nødvendig-gjorte ekstra-nedskæringer. Hertil kommer arbejdsmiljøproblemer, når fagligt dygtige medarbejdere oplever, at de ikke kan nå at gøre deres arbejde ordentligt, også med fejl og skader til følge.

De Sociale forbrugerråd ser med vrede og bekymring, at Århus Byråd i øjeblikket gør en del for at forringe livet for byens svageste og for at bombe byens socialvæsen tilbage.

Viggo Jonasen
Hørgårdsvej 18
8240 Risskov
Formand for Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd