Libyen-krig

Enhedslisten og Libyen-interventionen – til Enhedslistens debatmail og Frank

Libyen: ”Vor” F16’indsats skal forebygge drab på civile. ”Vi” har bombet og ødelagt 14 kampvogne m. besætning. En US-hjemmeside orienterer: ”vi” bombede kampvogne ved Tripolis (for at beskytte civile i Bengazi? Eller for at én part i krigen kan vinde over den anden?). Hvad nu hvis oprørere fra Bengazi, fra den afsatte konge Idris-alSanusi’s stamme, prøver at ”gå til Tripolis” og møder massiv lokal modstand fra Gadaffi-stammen? Skal ”vi” så hjælpe Sanusi-stammen med at vinde over Gadaffi-stammen? Frank – hjælp mig med et svar!
Franks svarede på min sidste bøn om et argument – svaret er her:
”Svært, men dog: Stop for angreb på civile og en våbenhvile, der gælder alle parter. Og målet er ikke at hjælpe den ene part til at vinde over den anden, kun at beskytte civilbefolkningen og sikre, at Libyerne selv kan bestemme over deres fremtid – uden de angreb, der var i gang i Benghazi. Kh Frank”
Det er ikke svært at forstå ordlyden i Franks budskab.
Men det er svært at forstå sammenhængen i partiets beslutning.
Folketingsgruppe og HB har købt regeringens argumentation om, at det hele handler om at forebygge massakre på ubevæbnede civile – et ”figenblad” for en aktion med helt andre motiver.
Men: advarslerne om den virkelige sammenhæng har været der – også før folketingets og partiledelsens beslutninger (bemærk datoerne!):

1) ”NATOs plan er at besætte Libyen” Fidel Castro i Arbejderen (26. februar) www.cubaembassy .dk
2) “Egypt quietly invades Libya” (5. marts) www.strategypage. com, hvori omtales (tysk-fransk-amerikansk trænede) ægyptiske kommandosoldaters og vestlige ditto’s aktivitet i Libyen, i relation til oprørerne,
3) ”America’s secret plan to arm Libya’s rebels” Robert Fisk (7. marts), www.Independent. co.uk.

Koalitionens indsats har bestået i at nedkæmpe kampvogne uden for Bengazi – fsv. i overensstemmelse med mandatet om at beskytte civile (hvis ellers de civile i Bengazi ikke allerede var smuttet østpå for at undgå at komme i klemme mellem oprørere og Gadaffisoldater).
Men den har især bestået i systematisk udslettelse af alt Gadaffis militære isenkram, incl. deri indeholdte soldater, overalt i Libyen, bl.a. i Tripolis, hvorom jeg ikke hidtil har hørt nogen ytre sig om forestående massakrer.
Med andre ord: koalitionens incl. de danske F16 fly har curlet vejen for (vestligt udrustede) rebeller, der vil vælte Gadaffi-familien.
Jeg kritiserer partiledelse og folketingsgruppe for ikke at have udvist rettidig skepsis i forhold til regeringens og vestmagternes figenbladsophængning for en aktion, som USA selv har forberedt ved at udruste og motivere oprørerne til at gribe til våben.

Hvad så nu?
Mest nærliggende er, at Enhedslisten stiller forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark bakker ud af koalitionen og trækker fly og mandskab hjem, med henvisning til, at koalitionen har overtrådt mandatet ved at indtræde som støttegruppe for den ene side i en borgerkrig. Dermed vil Enhedslisten vise trofasthed mod figenblad-mandatet. Og dermed vil vi slå fast, at der ikke længere er et enigt folketing bag vestmagternes indsats for at styrte et regime, som (bare) ikke længere passer vestmagterne.

Viggo Jonasen