ET DANMARK DER STÅR SAMMEN. Regeringsgrundlag oktober 2011. En anmeldelse.

Så fik vi den nye regerings regeringsgrundlag.
Udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, herunder genopretningsaftalen og forårets aftaler herunder tilbagetrækningsreformen. (s. 9)

Med andre ord: en ny regering – men ikke en ny økonomisk politik. Fornyelsen skal altså søges på andre politikområder.

Er der ikke nuanceforskelle i forhold til VKOB’s økonomiske politik? Joh …

Et nuanceforskel indicerende tema i de 76 sider er kickstart af økonomien – et forsøg på at genkalde mindet om Lykketoft-kickstarten fra 1993. Men – i dag leder man forgæves efter formuleringen ”kamp mod arbejdsløshed”. Til brug for kickstarten nævner regeringen tre midler: 1) fremrykning af offentlige investeringer (men ikke større investeringer) for 10 mia. til 2012, 2) grøn tilskudsordning til energirenovering af boliger i 2012 og 2013 (beløb ikke angivet)(begge på s. 8), og 3) udbetaling af efterlønsbidrag på 17 mia. i 2012 i forbindelse med gennemførelse af Løkke- Vestager projektet om barbering af efterlønsordningen (s. 12). De og kun de tre midler omtales til forøgelse af efterspørgslen efter arbejdskraft.

Læs resten