En kritisk stemme i repræsentantskabet?

Alle – også jeg – mener, at elforsyningsselskabet NRGI skal understøtte energibesparelser og miljørigtig anvendelse af kilo Watt-timerne.

De fleste – også jeg – mener, at NRGI skal understøtte miljørigtig produktion af elektricitet.

Nogen – ikke jeg – mener, at NRGI skal sørge for højhastigheds fibernet-forbindelse til (en del af) andelshaverne.

De seneste 10 år har NRGI bestyrelsen via opkøb udbredt selskabets virke til forskellige ”kommercielle” områder: rådgivningsvirksomhed, brændselshandel, by-inventar, og jo altså: fibernet-investeringer. Disse ”kommercielle” virksomheder har hidtil kostet os andelshavere et samlet underskud på mere end en milliard kroner.
I to år i bestyrelsen var jeg ene om at kritisere underskudsfirmaerne (brændselshandlen er afviklet, underskud ca. 108 mio. kr).
Hvis I mener, der fortsat skal være én i repræsentantskabet, som vil kritisere, at NRGI bruger andelshavernes penge på at drive ”kommercielle” virksomheder med underskud – så er der ca. mig at stemme på inden 8. februar!

Viggo Jonasen
Distrikt L  Vejlby-Risskov
Hørgårdsvej 18
8240 Risskov
www.viggojonasen.dk
viggojonasen@gmail.com
61712219