VIGGO JONASEN CV

VIGGO JONASEN  –  CV

 1944              født i Svendborg

1962              Student (mat/nat) Svendborg

1962-64         Militærnægtertjeneste Kompedal – Århus

1967-1971     Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen, 1970-1971 formand.

1964-1973     Statskundskabstudium i Århus. Aktiv i Studenterforeningen og StudenterfrontenCand.scient.pol. Speciale om forsøg med lokalt socialkontor i Århus (Brammersgade-forsøget)

1973              Socialret-kursusfag Århus

1974              Pædagogikum i samfundsfag (Herning)

1974-78         Byrådsmedlem i Århus (Y). Teknisk Udvalg, Kulturudvalg.

1974-76         Seminarielærer(timelærer) – Århus Seminarium, Marseilsborg Seminarium – samfundsfag.

1976-2004     Lektor ved Den Sociale Højskole, Århus: Samfundsbeskrivelse, social- og arbejdsmarkedspolitik.

1987-1993     Byrådsmedlem i Århus (F, siden Ø). Økonomiudvalg, Teknisk udvalg, Udv. for Offentlige værker, Havneudvalg, Børneudvalg (suppl. – tvangssager)

1977-86 og 1993- ..  Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd (Socialpolitisk Forening), fra 1993 formand

1998-2013     Medlem af Århus Kommunes Beredskabskommission

1997-1998     Medlem af regeringens Opgavekommission (Ø)

2008-2010     Medlem af Det Sociale Udviklingsråd, region Midtjylland (næstformand) – indstillet af Danske Handicaporganisationer.

2006- …        Bestyrelsesmedlem og rådgiver i Hjerneskadeforeningen Århus-Østjylland.

1965-2014 ..  Bisidder i et stort antal sociale sager

2002 –            Repræsentantskabsmedlem i NRGI, 2010-2012 bestyrelsesmedlem

2007-2014             Region Midt Sundhedsbrugerråd – medlem

2014- Region Midt Handicapkontaktforum – medlem

Publikationer:

Dansk Socialpolitik 1708-2008 (e-udgave 2009), lærebog til især socialrådgiverstudiet – 8 udgaver siden 1981 (papirudgave 2003: Dansk Socialpolitik 1708-2002, ajourførende supplement 2009 for perioden frem til nytår 2009).

Kommunestyre i Danmark 1803-2008. Notat

Talrige andre artikler og notater om socialpolitiske og kommunestyremæssige emner, herunder en del engelsksprogede til undervisningssystemet ”European Modules”.  Kan frit downloades fra                       www.viggojonasen.dk     

 

Gift: med Maj Gitz-Johansen

Søn: Thor Clasen Jonasen 

Datter: Katrine Jonasen

Bopæl: Hørgårdsvej 18, Risskov.

61712219      www.viggojonasen.dk      viggojonasen@gmail.com

Siden 1984 skipper på vikingeskibsrekonstruktionerne Sebbe Als og Freja Byrding.

KOMMUNEVALG 2009 Præsentation

Kandidat nr. 3: Viggo Jonasen, cand. scient. pol.

Viggo2

65 år, cand.scient.pol. og tidl. lektor.
Aktuelt: Formand for Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd. Medlem af Sundhedsbrugerråd, Handicapkontaktforum og Udviklingsråd i Region Midtjylland (læs mere)   (indstillet af Hjerneskadeforeningen via Danske Handicaporganisationer).
Medlem af Århus Kommunes Beredskabskommission og af Enhedslistens kommunalgruppe Århus.
Tidligere: Medlem af Århus Byråd 1974-1978 og 1987-1993 (VS, SF og til sidst Enhedslisten). Samt af regeringens Opgavekommission 1998.
De forhold, som kommuner og regioner byder fattige, syge, handicappede, er mit vigtigste fritidsarbejdsområde. Det sker bl.a. i bestyrelsen for Hjerneskadeforeningen og igennem en del bisidderarbejde. Derudover har jeg arbejdet meget med miljøpolitiske og kommuneplanmæssige forhold, herunder især bygnings- og miljøbevaring i Århus
Disse interesser har også været centrale i mit universitetsstudium og i min undervisning gennem ca. 30 år, i Samfundsfag (HF, seminarium) og i Socialpolitik de sidste 27 år af mit arbejdsliv.
Desuden har jeg en mangeårig interesse for studiet af krig, fred, konflikthåndtering, udviklingsproblemer og andre internationale forhold, ikke mindst omkring palæstina-konflikten.
Privat er jeg gift med Maj og har børn og børnebørn. Samt villa og have.
Engang imellem sejler jeg med ældre sejlførende træskibe, herunder et par vikingeskibe.
Nogen af mine politiske tanker kan findes på min hjemmeside www.viggojonasen.dk – herunder også lærebogen Dansk Socialpolitik 1708-2008. Også hjemmesiden www.dsh-aa.dk – bibliotek – publikationer har en del publikationer.

 

RED VELFÆRDSSTATEN – men ikke meget om hvordan Erik Ib Schmidt anmeldelse 1998

“Red velfærdsstaten” – men ikke meget om hvordan!

I 1946 skrev Erik Ib Schmidt “Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi”. Dengang mente han bl.a. 2 ting: at ” 1) Grundfaktoren i den privatkapitalistiske prisdannelse er kampen for at opnå profit for den enkelte driftherre, eller pænere udtrykt: muligheden for at gennemføre en rentabel forretning. .. 2) afvigelser herfra gøres i visse offentligt drevne virksomheder, der i øjeblikket indtager en speciel stilling som fremmedelementer midt i det private erhvervsliv .. på områder, hvor det socialt set har været tvingende nødvendigt at erstatte profithensynet med sociale hensyn”.
Siden 1946 er nr. 2 ændret, så en del offentlige virksomheder er blevet “privatiseret”, og de “sociale hensyn” sat væk til fordel for Post Danmarks indtjening.
Erik Ib Schmidts bog er en meget ujævnt skrevet.

Hent artiklen her

Red velfærdsstaten Erik Ib Schmidt anm. 1998

ÆLDREPOLITIK PÅ AFVEJE af Bent Rold Andersen – anmeldelse 1999

Den tidligere socialminister, forskningsleder, kommissionsformand, økonomisk vismand, professor m.m.m. Bent Rold Andersen har gjort det igen.
Nys fyldt 70 har han udgivet en bog, som er endnu en intellektuel kraftpræstation. I en tid, hvor politikeres politikformulering oftest er overfladisk, usammenhængende og populistisk (se f.eks. nuværende socialminister Karen Jespersens seneste bog), er det en lise for sjælen at se et stort politikområde behandlet engageret, dybtborende, sammenhængende, og under inddragelse af alle relevante data og problemstillinger. BRA trækker på viden og erfaringer fra nationaløkonomi, socialpsykologi, ældreforskning, administrationsteori, institutionsforskning, og kendskab til kommunernes styring og organisation. Og så er bogen sprogligt elegant og let læselig.
I denne omtale af “Ældrepolitik på afveje” skal jeg forbigå de fleste af de problemstillinger, som er behandlet af J. Lange Jacobsen, og koncentrere mig om to aspekter af bogen: pensionsopsparingen og efterløn/seniorpolitik.

1999 VJ Bent Rold Andersen – Ældrepolitik – Boganmeldelse

Socialpolitik og moral – anmeldelse af Moralske epistler af JHP. 1999

Der er en god portion moral eller menneskesyn knyttet til politikernes beslutninger om, hvilke ydelser der skal stilles til rådighed for indbyggerne, og om hvordan ydelserne skal betales. Derfor er det godt, at Jørn Henrik Petersen skriver om moralske aspekter af socialpolitikken. Blot en skam, at han gør det så overfladisk.

 

De seneste års debat om efterlønnen indeholder mange gode eksempel på moralismen i den socialpolitiske debat. Den mest larmende men egentlig mindst interessante del af debatten har handlet om, hvorvidt “vi har råd til så mange på efterløn og førtidspension” og om “det urimelige i at advokaten kan trække sig tilbage til golf-livet” på efterløn.

hent artikel her:

Socialpolitik og moral JHP anmeldelse 1999