Dom injuriesag

THI KENDES FOR RET:

Enhedslisten skal anerkende, at udsagnet fremsat i det udaterede hæfte med titlen »Materiale til behandling af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen – Enhedslistens årsmøde 2022« om, at Viggo Jonasen gennem længere tid har udøvet systematisk sexistisk chikane over for et medlem af Enhedslisten, er ubeføjet.

Enhedslisten skal til Viggo Jonasen betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Enhedslisten – Landsorganisationen skal til Viggo Jonasen betale sagsomkost- ninger med 35.750 kr. h

SEBBE ALS – ROMREGATTA 2024

SEBBE ALS – ROMREGATTA 2024. LOG mv. BOG Modvindstur!

2024.05.08 AUGUSTENBORG

Ca 16. De første møder på Sebbe ved broen: formand Kurt, Nicole, Viggo, Aase, Katrine, Jens. Siden Krzystof, Monika, Monika. Gennemgang af endnu ikke stående rig og fald og andet.

Ca 20 er også Claus B & Maja ankommet. Mast rejses, rå balanceres, sejl slås under og sys. Det knirker fælt i beslag, da forstag sættes. 22 De fleste kører til naust, hvor også Michael og Bjarke er ankommet. Louise Dau kommer og fortæller, at biler må flyttes til siloerne ved gården – thi i morgen kl 6 rulles gylleslanger ud fra beholderen.

Entusiastisk øvning af kultur-sangen i nausten – det kommer ud på facebook. Og så tørnes der ind.