En kritisk stemme i repræsentantskabet?

Alle – også jeg – mener, at elforsyningsselskabet NRGI skal understøtte energibesparelser og miljørigtig anvendelse af kilo Watt-timerne.

De fleste – også jeg – mener, at NRGI skal understøtte miljørigtig produktion af elektricitet.

Nogen – ikke jeg – mener, at NRGI skal sørge for højhastigheds fibernet-forbindelse til (en del af) andelshaverne.

De seneste 10 år har NRGI bestyrelsen via opkøb udbredt selskabets virke til forskellige ”kommercielle” områder: rådgivningsvirksomhed, brændselshandel, by-inventar, og jo altså: fibernet-investeringer. Disse ”kommercielle” virksomheder har hidtil kostet os andelshavere et samlet underskud på mere end en milliard kroner.
I to år i bestyrelsen var jeg ene om at kritisere underskudsfirmaerne (brændselshandlen er afviklet, underskud ca. 108 mio. kr).
Hvis I mener, der fortsat skal være én i repræsentantskabet, som vil kritisere, at NRGI bruger andelshavernes penge på at drive ”kommercielle” virksomheder med underskud – så er der ca. mig at stemme på inden 8. februar!

Viggo Jonasen
Distrikt L  Vejlby-Risskov
Hørgårdsvej 18
8240 Risskov
www.viggojonasen.dk
viggojonasen@gmail.com
61712219

NRGI repræsentantskabsvalg 2010

Torsdag, 04 Februar 2010 17:36

Og tak for 828 stemmer, hvor 1500 stemte! En meget stor tillid at blive mødt med.

NRGI repræsentantskabsvalg – præsentation
Viggo Jonasen

Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov
Alder: 65
Stilling: Cand.Scient.Pol., lektor emer.
Betegnelse: Repræsentant
Medlem af NRGI’s repræsentantskab fra 2001.
Byrådsmedlem i Århus i 11 år. Deltaget i udarbejdelsen af langsigtet energiplan Århus i 1980’erne.
Støtter op om NRGI’s tiltag på energispareområdet og god drift af elnettet.
Modstander af, at NRGI ekspanderer på erhvervsområder, hvor NRGI ikke har faglig eller kommerciel kapacitet.
Har i 6 år i repræsentantskabet kritiseret NRGI’s direktion og bestyrelse for beslutningsmæssig uigennemsigtighed, og for kommerciel udygtighed på de fleste af de områder, hvor man har ekspanderet via opkøb, budgetteret overskud – og realiseret tab på mere end 200 mio.

Kig selv på NRGI valg-hjemmesiden og vurder kandidaterne:
1) miljøprofil, og 2) kritik af bestyrelsen