Det danske velfærdssamfunds historie: tiden efter 1970 bd. I og II (2010) – en boganmeldelse

Det danske velfærdssamfunds historie: tiden efter 1970 bd. I og II (2010)

af Gunnar Viby Mogensen    670 sider, heraf 580 sider brødtekst. 22 kapitler, heraf (trods titlen kun) 14 om den danske velfærdsstat siden 1970.   Boganmeldelse af Viggo Jonasen

”Endelig” tænkte jeg. Nu får vi overblikket. Hvilke motiver havde velfærdssamfundets fædre/mødre, politikerne? Hvilke af deres del-projekter blev realiseret? Hvilke er de lange linjer i udviklingen i velfærdssamfundets institutioner? Hvilke vilkår fik medlemmerne af velfærdssamfundet, og hvordan reagerede de på dem? Og – hvilke politikere var uenige i velfærds-samfundsprojektet, særligt: velfærdsstatsprojektet? Hvilke kampe udspillede sig frem til beslutningerne om samfundets indretning?

Næh – vi fik ikke overblikket.

Gunnar Viby Mogensens (GVM) præstation er kvantitativt meget stor. Den beskriver aspekter af samfundsudviklingen, hovedsagelig tematiseret om befolkningsudvikling og velstands-udvikling, og om de offentlige udgifters størrelse og finansiering i Danmark og omverdenen i fortid og nutid. Der er overvejelser om begrebet velfærdssamfund. Størsteparten af diskussionerne handler om overførselsindkomsterne og har ”incitamentsproblemer” og finansieringsproblemer som indfaldsvinkel. En del af kapitlerne har omfattende målemetode-diskussioner. Det internationale fylder relativt meget. Afsnittet om beslutningstagernes motiver og disses betydning i 1700-tallet og 1800 tallene fungerer godt. Men jeg savner en tilsvarende analyse for 1900- og 2000 tallene. Motiverne bag de danske velfærdsinstitutioners udviklinger og funktionsmåder er underbelyst.

Referat af de mange kapitler vil sprænge alle rammer. Derfor – direkte til kritikken!

Hent artiklen her!

Det danske velfærdssamfunds historie efter 1970 GVM.anm

 

Dette indlæg blev udgivet i VELFÆRD, Velfærdsstat af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984