Folkeret og snigmord

Denne kommentar blev bragt i Jyllandsposten 24. dec. 2012 – dog uden det kursiverede afsnit. For- ud var set en del artikler om temaet ”målrettede drab”, bl.a. om en ex-rocker og PET agents ind- sats mod nogle af trosfællerne i den religion, han senest er faldet fra.

Desuden læserbrev ”Mordforsøg”, JP 15.dec. 2012 og læserbrev sendt 30. dec. 2012

Målrettede drab – helt i orden?
I artiklen (JP 17.12.2012) postulerer George F. Will, at en stats drab på mennesker på en anden statsområde er i overensstemmelse med folkeretten, det som på engelsk hedder ”International law”.

Han præciserer ikke, hvilke retsgrundsætninger han støtter sit postulat på.

To af de grundlæggende principper i international ret er suverænitetsprincippet og territorialprincippet: den enkelte stat skal respektere andre staters territorium. Hvis én stat ønsker noget foretaget på en anden stats territorium, skal det ske via denne anden stat eller dog efter aftale med denne anden stat.

International ret har én undtagelse herfra: indgriben på grundlag af en Sikkerhedsrådsresolution.

George F. Will nævner ikke disse grundprincipper. Han problematiserer dem ikke. Det turde være på sin plads at stille nogle spørgsmål i forhold til George F. Will’s postulat:

Har enhver statsleder ret til at beordre drab på personer på anden stats territorium?
Er der ved international lov fastsat kriterier for sådanne ordrers legitimitet?

Som eksempel på et legitimt drab nævner han Navy Seals’ drab på Osama bin Laden. Pakistan har fordømt aktionen som en krænkelse af grundprincippet om suverænitet. USA har sagt: ”vi måtte gøre det selv – Pakistanerne beskyttede ham jo”.

USA mener altså frit at kunne tilsidesætte, krænke suverænitetsprincippet.

Har Ruslands Putin tilsvarende ret til at beordre drab i Danmark på en Tjetjensk oppositionsleder, fordi Danmark ikke vil fængsle eller retsforfølge ham?

Har Cuba ret til at beordre drab i USA på Luis Posada Carriles, en af mændene, der bombede det cubanske passagerfly Flight 455, 6. august 1976, med 78 dræbte til følge Han bor jo nu i USA, som nægter at udlevere ham til retsforfølgelse.

Han Yemens regering ret til at beordre drab i Danmark på Morten Storm, som følge af hans indsats for at dræbe en al Queda leder og dennes hustru? De kan jo gøre gældende, at Danmark ikke retsforfølger forbrydelsen.

Har Israels regering ret til at beordre drab i Iran på ingeniører?

Skal det være sådan, at en stormagts militære styrke giver den legal ret til at drab, mens hvis en mindre magt gør det samme, betragtes det som forbrydelse?

Skal det være sådan, at en stormagts militære styrke legitimerer dens krænkelse af grundprincipperne i international ret?

Danmarks krigsminister Nick Hækkerup har luftet tanken om et ”udvidet suverænitetsprincip”. Går det ud på, at en dansk minister kan beordre drab i andre lande? Eller bistå et andet lands regering, f.eks. USA’s, med at udføre sådanne drab?

Ønsker vi, Danmark, et internationalt samfund, hvor ”målrettede drab” er i orden? Eller ønsker vi det kun, så længe altså at det kun er USA, der udfører dem?

Viggo Jonasen, cand.scient.pol., lektor emer., Hørgårdsvej 18, 8240 Risskov

Bragt i JP 2012.12.15

Mordforsøg?
Reportagerne om en fhv. rocker og PET agent beskriver godt og dybtgående problemerne om rets- løse drab på antagne terrorister.
Morten Storms forsøg på at sende en ægteskabslysten kvinde med sporingsudstyr til en navngiven al Qaeda leder, i det øjemed at få ham bombet, er også et forsøg på at få hende bombet.
Altså: et forsøg på drab / mord.
Det bør efterforskes politimæssigt som mordforsøg, for så vidt som forsøget eller dele af det er foregået i Danmark.
Herom har hidtil hersket tavshed.

Viggo Jonasen, Hørgårdsvej 18, 8240 Risskov

Snigmord og polio 2012.12.30

Debat om snigmord som politisk middel – ”målrettede drab” – er vigtig.

Vigtig er også debat om forberedelsen af snigmordet.

Obama lod CIA iværksætte en ”humanitær” polio-vaccinationskampagne i Pakistan, hvor læger og sygeplejersker under dække af vaccinationskampagnen forsøgte at opspore Osama bin Laden.

Resultatet har været, at brede lag i den pakistanske befolkning mistænker poliovaccinationspersonel for at være CIA agenter. Kampen mod polio i Pakistan er hæmmet væsentligt, ja sundhedspersonel er blevet dræbt på grund af mistanken.

Det plejer ikke at skorte på fordømmelser, når oprørsgrupper hijacker en Røde Kors ambulance. Når CIA gemmer sig bag et vaccinationsprogram, høres ingen kritik fra det officielle Danmark eller pressen. Målet – at myrde Osama – helliger midlet. Så: skidt med, at nogle tusinde pakistanere får lov at dø af polio – uvaccineret. Ik’?

Er det den verdensorden, vi danskere ønsker?
(kilder: New York Times, Washington Post, Guardian)

Viggo Jonasen
Cand.scient.pol., lektor emer., Hørgårdsvej 18, 8240 Risskov

page3image3336