Handicapbolig, venteliste og budgetforlig

Venteliste udryddes IKKE.  JPÅrhus 2009.09.23

JPÅ skriver i lederen (19.09.2009) om budgetforliget i Århus byråd: ”Der er desuden afsat 38 mio. kr. til at udrydde den venteliste, der har betydet, at voksne handicappede har haft en urimelig ventetid på egen bolig.” Det er desværre forkert.

De 38 mio. kr. rækker alene til at nedbringe ventelisten til bostøtte, altså personer, der kan støtte handicappede i egen bolig. De rækker ikke til at skaffe de manglende boliger i boform eller bofællesskab – forligspartiernes beslutning vil indebære, at den venteliste vokser fra 95 ved udgangen af 2010 til 170 ved udgangen af 2013.

De seneste tre år har rådmanden forelagt byrådet indstilling om at skaffe de fornødne boliger – og undladt at stemme det igennem. Budgetpartierne har for tredje år i træk aftalt, at ventelisten skal have lov til at fortsætte med at vokse. At de pågældende voksne handicappede fortsat skal bo i op til nogle år hos deres stadig ældre forældre. Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative og SF mener åbenbart ikke, der er stemmer nok i den gruppe handicappede og deres forældre.

Underprioriteringen af pågældende handicappede er en del af konsekvensen af budgetforligspartiernes 411 mio. kr. nedskæringsforlig fra 2006 og den ”stramme økonomiske styring” som partierne roser sig af at have foretaget i de efterfølgende år. Man har valgte dengang at sænke ejendomsskattesatsen og i stedet spare på velfærden for de mennesker, som med JPÅ-lederens ord fortsat ”skal leve under kummerlige forhold”.

Viggo Jonasen
Byrådskandidat – Enhedslisten
Hørgårdsvej 18
8240 Risskov