KOMMUNEVALG 2009 Præsentation

Kandidat nr. 3: Viggo Jonasen, cand. scient. pol.

Viggo2

65 år, cand.scient.pol. og tidl. lektor.
Aktuelt: Formand for Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd. Medlem af Sundhedsbrugerråd, Handicapkontaktforum og Udviklingsråd i Region Midtjylland (læs mere)   (indstillet af Hjerneskadeforeningen via Danske Handicaporganisationer).
Medlem af Århus Kommunes Beredskabskommission og af Enhedslistens kommunalgruppe Århus.
Tidligere: Medlem af Århus Byråd 1974-1978 og 1987-1993 (VS, SF og til sidst Enhedslisten). Samt af regeringens Opgavekommission 1998.
De forhold, som kommuner og regioner byder fattige, syge, handicappede, er mit vigtigste fritidsarbejdsområde. Det sker bl.a. i bestyrelsen for Hjerneskadeforeningen og igennem en del bisidderarbejde. Derudover har jeg arbejdet meget med miljøpolitiske og kommuneplanmæssige forhold, herunder især bygnings- og miljøbevaring i Århus
Disse interesser har også været centrale i mit universitetsstudium og i min undervisning gennem ca. 30 år, i Samfundsfag (HF, seminarium) og i Socialpolitik de sidste 27 år af mit arbejdsliv.
Desuden har jeg en mangeårig interesse for studiet af krig, fred, konflikthåndtering, udviklingsproblemer og andre internationale forhold, ikke mindst omkring palæstina-konflikten.
Privat er jeg gift med Maj og har børn og børnebørn. Samt villa og have.
Engang imellem sejler jeg med ældre sejlførende træskibe, herunder et par vikingeskibe.
Nogen af mine politiske tanker kan findes på min hjemmeside www.viggojonasen.dk – herunder også lærebogen Dansk Socialpolitik 1708-2008. Også hjemmesiden www.dsh-aa.dk – bibliotek – publikationer har en del publikationer.

 

Dette indlæg blev udgivet i Enhedslisten af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984