KONTANTHJÆLPSREFORMEN – VIRKNINGER. Relevante spørgsmål

KONTANTHJÆLPSREFORM – virkninger. Relevante spørgsmål.

Kære Ø byrødder

2014.02.01

Hermed forslag til forespørgsel til brug i kommunen. Den kan også bruges som opfølgende forespørgsel, månedsvis eller kvartalsvis.

Pressen har i Århus interesseret sig for spørgsmål og svar.

Hvis I har lyst, vil jeg gerne have en mail om at forespørgslen stilles og om i hvilken form svar kan læses – det kan være lidt interessant, hvis vi kan bidrage til et landsdækkende overblik over Mette Frederiksens skadevolden.

Det er jo også principielt tænkeligt, at partiets centrale byrokrati vil samle sådan viden.

Hav et godt møde!

Viggo

 

Viggo Jonasen

Hørgårdsvej 18

8240 Risskov      mobil 61712219 (midlertidig mobil, indtil 10. februar 27598449)

Tidl. byrådsmedlem i Århus, Ø (og endnu tidligere Y og F)

www.viggojonasen.dk                 viggojonasen@gmail.com

 

 

ENHEDSLISTEN DE RØD-GRØNNE I …….. BYRÅD

Navn, adresse m.v.

Til borgmester …

Hermed beder jeg om svar fra dig / beskæftigelsesforvaltningen på nedenstående

Forespørgsel om virkninger af kontanthjælpsreformen

Det ønskes oplyst, hvor mange kontanthjælpsmodtagere i …… Kommune, der i (januar-februar …) 2014 har fået beskåret deres kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen. Oplysningerne bedes opdelt på aldersgrupper og samlivskategorier, og de paragraffer, der for de enkelte grupper er brugt som begrundelse for beskæringen af kontanthjælpen.

Det ønskes særskilt oplyst, hvor mange der i …… Kommune er blevet frataget eller har fået reduceret kontanthjælpen grundet samliv/”gensidig” forsørgelsespligt – heraf hvor mange, der får reduceret/stoppet kontanthjælpen under henvisning til gummiparagraffen § 2b stk.3 ”samliv af ægteskabslignende karakter”.

Det ønskes oplyst, hvor mange mennesker der i …… Kommune forventes ikke at kunne betale deres husleje i tiden efter nedskæring af kontanthjælpen.

Det ønskes oplyst, hvor mange hidtil samlevende, der har søgt kontanthjælp og boligstøtte som enlige, og hvor mange samlivsforhold der i …… Kommune forventes opløst i konsekvens af nedskæring af kontanthjælpen

Det ønskes oplyst, hvor mange hidtidige kontanthjælpsmodtagere, der efter ”reformens” ikrafttræden – dvs. hjælpens nedsættelse – er kommet i arbejde eller uddannelse. (i forespørgslerne i februar og marts og fremefter ønskes ligeledes oplyst, hvor mange af de unge, der kom i uddannelse, der er faldet ud af uddannelsen igen).

Dette ønskes oplyst, hvor mange personer der i …… Kommune beskæftiges med ”kontrol” af samliv før og efter kontanthjælpsreformen

Det ønskes oplyst, hvor mange ”ressourceforløb” der er iværksat for kontanthjælpsmodtagere-

Det ønskes oplyst, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der er blevet udplaceret i skræmmejob (”nyttejob”) og hvori den pågældende beskæftigelse består. I den forbindelse ønskes oplyst, hvor mange af skræmmejobbene (”nyttejobbene”) der oprettes på områder, hvor kommunen tidligere eller samtidig har nedlagt ordinære stillinger

Enhedslisten i ……… Byråd

 

 

 

Mulig pressemeddelelse til udsendelse sammen med forespørgslen:

 

1. januar 2014 er den kontanthjælps”reform” trådt i kraft, som Mette Frederiksen på S-SF-R regeringens vegne har aftalt med VKOL-partierne. Mange mennesker vil se deres økonomiske livsgrundlag væsentligt forringet. Mange vil blive udsat for et hidtil uset dyneløfteri. Enhedslisten i …… Byråd vil lade borgmesteren / beskæftigelsesforvaltningen rejse en skamstøtte over regeringens reform – hver måned/hvert kvartal vil vi få borgmesteren til at fremlægge tal for, hvor mange mennesker ……. Kommune trykker ned økonomisk i konsekvens af ”reformen”.

 

 

 

 

ENHEDSLISTEN DE RØD-GRØNNE I …….. BYRÅD

Navn, adresse m.v.

Til borgmester …

Jeg beder dig oplyse mig om køreplan for budgetlægningen inden for beskæftigelsesområdet ( evt. andre områder), med henblik på at jeg kan indbringe forslag om udgiftskrævende eller udgiftsbesparende tiltag i budgetudarbejdelsen.

Dette indlæg blev udgivet i Enhedslisten, Politik, Århus af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984