RED VELFÆRDSSTATEN – men ikke meget om hvordan Erik Ib Schmidt anmeldelse 1998

“Red velfærdsstaten” – men ikke meget om hvordan!

I 1946 skrev Erik Ib Schmidt “Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi”. Dengang mente han bl.a. 2 ting: at ” 1) Grundfaktoren i den privatkapitalistiske prisdannelse er kampen for at opnå profit for den enkelte driftherre, eller pænere udtrykt: muligheden for at gennemføre en rentabel forretning. .. 2) afvigelser herfra gøres i visse offentligt drevne virksomheder, der i øjeblikket indtager en speciel stilling som fremmedelementer midt i det private erhvervsliv .. på områder, hvor det socialt set har været tvingende nødvendigt at erstatte profithensynet med sociale hensyn”.
Siden 1946 er nr. 2 ændret, så en del offentlige virksomheder er blevet “privatiseret”, og de “sociale hensyn” sat væk til fordel for Post Danmarks indtjening.
Erik Ib Schmidts bog er en meget ujævnt skrevet.

Hent artiklen her

Red velfærdsstaten Erik Ib Schmidt anm. 1998

Dette indlæg blev udgivet i VELFÆRD, Velfærdsstat af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984