SOCIAL PLANLÆGNING notat 2003

Ordet PLANLÆGNING bruges i mange betydninger:
Den enkelte planlægger sit livsforløb: uddannelse, erhverv, fritidsaktivitet, alderdom
Familien planlægger et fælles livsforløb: boligform, antal børn, børns livsforløb, ferier, m.v.
Firmaet planlægger produktion og afsætning, investering, personalerekruttering ..
Idrætsforeningen planlægger træning, konkurrencer hjemme og ude, lederuddannelser, …
Kommunen planlægger skolebyggeri hhv. skolenedlæggelse, børnehaveforsyning, hjemmepleje, busdrift, varmeforsyning, børnetandpleje, vejvedligeholdelse og -anlæg, skatteprofil, udgiftsniveau,.
Amtskommunen planlægger sygehusindretning, gymnasieskoler, regionale buslinier, fredning af naturværdier og oldtidsminder, døgninstitutionsforsyning, revalideringsinsti-tutioner, udgiftsniveau,.
Staten (regering, folketing) planlægger bro- og motorvejsbyggeri, jernbaneforsyning, højere uddannelser, forskning, skattesystemer, bekæmpelse af fattigdom. krigsindsats i land X,Y,Z …, skatteniveau, …
Unionen planlægger arbejdskraftens og kapitalens mobilitet, landmændenes indkomst-nivaeu, uddannelsernes sammenlignelighed, bekæmpelse af fattigdom og/eller udstødelse
Et gennemgående træk i alle disse planlægninger er, at vi kan identificere
– et planlæggende subjekt
– en formaliseret eller ikke-formaliseret beslutningsproces hvori indgår
– et sæt af overvejelser om mål
– et sæt af overvejelser om ressourcer eller midler til at opnå målet
– nogle overvejelser om eventuelle hindringer eller vanskeligheder i forhold til at opnå målet (forefindes ikke altid)
– et større eller mindre sæt af interessenter, som har indflydelse på og/eller påvirkes af planbeslutningen

Hent artiklen her:  2003 VJ Social Planlægning

Dette indlæg blev udgivet i VELFÆRD, Velfærdsstat af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984