SOCIALPOLITIK og SOCIALT ARBEJDE som MENNESKE-TILPASNING Afskedsforelæsning II 2004

Jeg vil indledningsvis i denne afdeling bringe nogle eksempler på argumentation omkring socialt arbejde fra en tidlig tid, eksempler på tankegange, der er helt nutidige – eller rettere: var nutidige for en 30 års tid siden.
Men hovedvægten vil komme til at ligge på 1970’er reformens syn på det sociale arbejde og forskelle til nutiden.
Jeg vil bruge de samme perioder og skemaer som i sidste forelæsning – én af bestræ-belserne er netop at diskutere det sociale arbejde i relation til de økonomiske ydelser.

Hent artiklen her: 2004 VJ Socialpolitik Og Socialt Arbejde Som Mennesketilpasn

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984