En mesters værk! Ib Møller: PÅ VEJ – som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt – en anmeldelse

Dansk Byplanlaboratorium. Byplanhistorisk skrift nr. 68. 2013. 2K/Denmark

Erindringerne om Ib Møllers liv (han er nu 84 år), uddannelse, karriere og alle de projekter, han og hans kolleger i tegnestuen Møller & Grønborg har sat præg på eller prøvet at sætte præg på, er et pragtværk – både i indhold af tekst og illustrationer, og i layout.

Bogen er et MUST for lokalpolitikere og planlæggere.

Ib Møller er æstet og miljøforkæmper. Han forholder sig æstetisk og socialt til de beslutninger om kommuners indretning, som mange borgere ikke bemærker eller først opdager, når skade er sket.

Læs resten