VIGGO JONASEN CV

VIGGO JONASEN  –  CV

 1944              født i Svendborg

1962              Student (mat/nat) Svendborg

1962-64         Militærnægtertjeneste Kompedal – Århus

1967-1971     Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen, 1970-1971 formand.

1964-1973     Statskundskabstudium i Århus. Aktiv i Studenterforeningen og StudenterfrontenCand.scient.pol. Speciale om forsøg med lokalt socialkontor i Århus (Brammersgade-forsøget)

1973              Socialret-kursusfag Århus

1974              Pædagogikum i samfundsfag (Herning)

1974-78         Byrådsmedlem i Århus (Y). Teknisk Udvalg, Kulturudvalg.

1974-76         Seminarielærer(timelærer) – Århus Seminarium, Marseilsborg Seminarium – samfundsfag.

1976-2004     Lektor ved Den Sociale Højskole, Århus: Samfundsbeskrivelse, social- og arbejdsmarkedspolitik.

1987-1993     Byrådsmedlem i Århus (F, siden Ø). Økonomiudvalg, Teknisk udvalg, Udv. for Offentlige værker, Havneudvalg, Børneudvalg (suppl. – tvangssager)

1977-86 og 1993- ..  Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd (Socialpolitisk Forening), fra 1993 formand

1998-2013     Medlem af Århus Kommunes Beredskabskommission

1997-1998     Medlem af regeringens Opgavekommission (Ø)

2008-2010     Medlem af Det Sociale Udviklingsråd, region Midtjylland (næstformand) – indstillet af Danske Handicaporganisationer.

2006- …        Bestyrelsesmedlem og rådgiver i Hjerneskadeforeningen Århus-Østjylland.

1965-2014 ..  Bisidder i et stort antal sociale sager

2002 –            Repræsentantskabsmedlem i NRGI, 2010-2012 bestyrelsesmedlem

2007-2014             Region Midt Sundhedsbrugerråd – medlem

2014- Region Midt Handicapkontaktforum – medlem

Publikationer:

Dansk Socialpolitik 1708-2008 (e-udgave 2009), lærebog til især socialrådgiverstudiet – 8 udgaver siden 1981 (papirudgave 2003: Dansk Socialpolitik 1708-2002, ajourførende supplement 2009 for perioden frem til nytår 2009).

Kommunestyre i Danmark 1803-2008. Notat

Talrige andre artikler og notater om socialpolitiske og kommunestyremæssige emner, herunder en del engelsksprogede til undervisningssystemet ”European Modules”.  Kan frit downloades fra                       www.viggojonasen.dk     

 

Gift: med Maj Gitz-Johansen

Søn: Thor Clasen Jonasen 

Datter: Katrine Jonasen

Bopæl: Hørgårdsvej 18, Risskov.

61712219      www.viggojonasen.dk      viggojonasen@gmail.com

Siden 1984 skipper på vikingeskibsrekonstruktionerne Sebbe Als og Freja Byrding.

Dette indlæg blev udgivet i Slægterne af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984